Image
Image

20 lat
doświadczenia

Termoformowanie

TECHNOLOGIA

Termoformowanie jest to proces technologiczny składający się z dwóch etapów:
- pierwszy to rozgrzanie powierzchni tworzywa nieco powyżej jego granicy plastyczności,
- drugi to odciśnięcie go w komorze podciśnieniowej, czyli nadanie wymaganego kształtu.

Wyróżniamy trzy rodzaje procesu termoformowania: ciśnieniowe, próżniowe i mechaniczne. Najlepsze parametry produktów uzyskuje się stosując proces termoformowania próżniowego, podczas którego wyróżniamy:
- tłoczenie pozytywowe, polegające na wytwarzaniu produktów według wewnętrznego obrysu formy,
- tłoczenie negatywowe, polegające na wytwarzaniu produktów według zewnętrznego obrysu formy.

Największymi zaletami termoformowania są:
- wysoka jakość wytwarzanych produktów o dużych gabarytach, cechujących się niewielką grubością ścianek,
- niski koszt wytworzenia form,
- wzrost wydajności produkcji poprzez możliwość stosowania form wielokrotnych,
- możliwość wykorzystania procesu termoformowania zarówno do produkcji wielkoseryjnej jak i małoseryjnej,
- swoboda w doborze surowca do formowania.

Do produkcji elementów termoformowalnych używamy termoformierki próżniowej z podajnikiem o max. polu roboczym 2000x3000 mm, co pozwala nam na wykonanie praktycznie każdego zlecenia.

Zapraszamy do kontaktu!