Image
Image

20 lat
doświadczenia

Technologia infuzji próżniowej

TECHNOLOGIA

Czym jest infuzja próżniowa? Infuzja próżniowa To technologia produkcji kompozytów wykorzystująca podciśnienie, które ułatwia przepływ żywicy do włókien zbrojenia. Do formy z wcześniej nałożonym żelkotem układa się suche zbrojenie, tkaninę delaminacyjna, siatkę usprawniającą płynięcie żywicy. Następnie tak przygotowany materiał wkłada się do szczelnie zamkniętego worka próżniowego i wytwarza podciśnienie i zasysa żywicę, która równomiernie przesącza zbrojenie.
Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii metod produkcji kompozytów. Pozwala na uzyskanie laminatów najwyższej jakości. Zalety infuzji próżniowej Infuzja próżniowa pozwala na uzyskanie optymalnego stosunku włókien zbrojenia do żywicy. Kompozyt powstały w tej technologii posiada bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz eliminuje tzw. pustki powietrzne, które powstają w czasie laminowania. W porównaniu do tradycyjnego laminowania ręcznego technologia ta przyspiesza proces produkcji dzięki jednoczesnemu przesączaniu kilku warstw zbrojenia oraz zwiększa wydajność stosowanej żywicy poprzez zachowanie optymalnego stosunku włókno-żywica.