Image
Image

20 lat
doświadczenia

Technologia pultruzyjna

TECHNOLOGIA

Pultruzja to tak zwana metoda przeciągania włókna, polegająca na wytwarzaniu sposobem ciągłym profili kompozytowych o różnych kształtach, takich jak: pełne, otwarte, zamknięte. Dzięki jednokierunkowemu ułożeniu włókien metoda uzyskuje wysokie wartości wytrzymałości i sprężystości w kierunku wzdłużnym. w kierunku poprzecznym wartości te są dużo niższe, dlatego w celu uzyskania wyższej wytrzymałości poprzecznej wprowadzamy taśmy z tkanin lub maty rovingowe. Gotowe wyroby dodatkowo charakteryzują się właściwościami antykorozyjnymi i podwyższoną odpornocia cieplną.

Zatem gdzie m.in. stosujemy produkty otrzymane w tej technologii?
-budownictwo (pręty do zbrojenia, elementy konstrukcyjne, belki, kratownice, poręcze, uchwyty),
-przemysł lotniczy
-elektroenergetyka

Wyroby gotowe mogą dodatkowo charakteryzować się właściwościami antykorozyjnymi i podwyższoną odpornością cieplną.